Bli medlem


Som medlem i Föreningen för Sociala Tjänstehundar får man möjlighet att delta i möten, informations- och träningsträffar som föreningen anordnar, man får föreningens nyhetsbrev med all aktuell information. Föreningen har även en del lokalgrupper som regelbundet har träffar tillsammans för att diskutera viktiga ämnen, träna sina hundar, och för att ses och öka gemenskapen bland alla hundteam. Föreningen arbetar ständigt för att förhandla fram bra villkor, försäkringar och rabatter för sina medlemmar. Samt verkar för att hålla sig ajour med ny forskning och framgångar som rör ämnet hundassisterad terapi och interventioner.

Som aktiv medlem får man en presentation på hemsidan, man får möjlighet att delta i de lokala gruppernas olika aktiviteter och man får medlemsrabatter hos våra olika samarbetspartners.

  • Aktiv medlem 300:-/år – För att kunna bli ”aktiv medlem” behöver du antingen vara ett diplomerat tjänstehundsteam alt. vara under utbildning till Socialt tjänstehundsteam så som Besökshund, Vårdhund, Terapihund, Skolhund, Pedagoghund etc.
  • Stödmedlem 150:-/år – För att kunna bli ”stödmedlem” krävs endast att du vill stödja oss som förening.

För att bli medlem skickar du in ansökan (se nedan), betalar in summan för ditt medlemskap till Bankgiro 184-9041 eller Swish 123 5304902 så skickar vi sedan en bekräftelse på ditt medlemskap.

Klicka här för att ansöka om medlemskap!