SVTH Södra – Träningsdag och föredrag

Välkommen på SVTH Södras lokalträff i Hörlinge den 2/12!

Den 2 december mellan klockan 12-17 har SVTH Södra hyrt träningshallen på Agilityfabriken i Hörlinge utanför Hässleholm. Detta gäller för alla SVTHs aktiva medlemmar inte bara oss i Södra. Klockan 12-14 Är tanken att vi ska inspirera varandra och hjälpa varandra med träning som är användbart i vårt arbete. Klockan 14- 16 kommer Sara Mäkitalo från Helio Hund att hålla föredrag om friskvård plus ge oss tips på hur vi förebygger och undviker skador på våra arbetande hundar. Det kommer att finnas lite tid där man kan ställa egna frågor till Sara. Klockan 16-17 Egen träning.

Anmälan görs innan den 5 november till Liselott på liselott@varmtass.se  el 0707-25 26 94 SVTH står för kostnaden av lokal och föredrag. Gå gärna in på SVTHs Södras facebookgrupp där vi kan diskutera vad var och en vill träna på så att vi kan planera en så effektiv träningstid. Även samåkning kan bestämmas i gruppen.