Norrland

Anja Wernersson
Mitt namn är Anja Wernersson, jag är gift,              
har två barn och bor i Torvalla. Är ursprungligen
från Stockholm. Har jobbat inom vården under hela mitt yrkesverksamma liv och det inom alla möjliga områden. Är sedan många år utbildad mentalskötare och har även gått undersköterskeutbildningen. Inom äldrevården har jag alltid dragits till de lite besvärliga och jobbiga patienterna och ofta kommit bra överens med dem. Har under många år jobbat natt.

Inom ”hundjobbet” har jag också en stark dragning till de ”besvärliga” hundarna som ofta är missförstådda och ofta hanterade på ett sätt som inte riktigt fungerar.
Har sedan 2004 företaget AWHundKUL. Huvuddelen av verksamheten där har varit kursverksamhet men även problemhundsarbete och det senaste året också promenadverksamhet och utbildning av Terapihundar. Har utbildat mina egna hundar till Terapihundar, så vi arbetar tillsammans inom vård och omsorg flera gånger i veckan. Att kunna få jobba med hundar inom så många olika områden är oerhört spännande och stimulerande.
Anja arbetar som lärare och instruktör i Östersund. Anja arbetar även som hundförare.

Med vänliga hälsningar, Anja Wernersson
Instruktör, Specialiserad Hundpsykolog,  Terapihundsförare och ägare av AWHundKUL  0733-392288 eller www.hundkul.se


Åsa Ramsell
Åsa Ramsell är undersköterska m inriktning   
mot funktionsnedsättning, palliativ vård,
vård/omsorg vid demenssjukdomar och
rättspsykiatri.
Terapihunden Alwin (Tollare) är
utbildad terapihund hos Hundens hus och
vidareutbildad läs- och fadderhund
hos Svenska terapihundskolan. Teamet har arbetat hos LSS Mica dagverksamhet med personer m olika diagnoser, gymnasiesärskola, förskola för asylsökandes barn samt jobbat med hundrädda barn.

Har också jobbat med autistiska barn och barn med downs syndrome. Varje sommar har vi läshundsuppdrag via Östersund bibliotek.

Hemsida: tryggatassar.se

Kontakt: Åsa Ramsell 070-5210020 asa@tryggatassar.se