Ny ansluten utbildare!

Illustration Sanna Borell

Vi kan stolt presentera en ny utbildare av sociala tjänstehundar som anslutit sig till Föreningen för Sociala Tjänstehundar – Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

Välkomna till oss!

Presentation av utbildningen:

ÄLSKAR DU HUNDAR OCH DERAS FÖRMÅGA ATT SKAPA LÄKANDE RELATIONER, STÖTTA INLÄRNING, UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING?

ÄR DU LEG PSYKOLOG, LEG PSYKOTERAPEUT, SOCIONOM ELLER HAR ETT LIKNANDE SAMTALANDE OCH BEHANDLANDE YRKE OCH VILL INTEGRERA EN HUND I DITT ARBETE?

VILL DU ANVÄNDA DEN DJUPA KONTAKTEN DU HAR MED DIN HUND FÖR ATT HJÄLPA DINA KLIENTER ATT UTVECKLAS OCH MÅ BÄTTRE?

Nicole och Juni Foto: David Nordberg
Elin, Molly och Izzy Foto: Sigrid
Asker

Då är vår kurs något för dig. I hela världen samarbetar psykoterapeuter och socialarbetare med djur i terapirummet, i vad som kallas för djurunderstödd psykoterapi (AAP eller AAC). I Sverige finns flera godkända utbildningar för den som vill ha en besökshund (AAI), skolhund (AAE) eller terapihund (AAT), men det finns ingen svensk utbildning som utbildar psykoterapeuter i hur de kan integrera och dra nytta av sin hund i det gängse terapeutiska arbetet, till nytta och glädje för patient, hund och terapeut. Nu skapar Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB en utbildning som integrerar grundkompetenserna från Djurunderstödd terapi (AAT), med de specifika kunskaper och färdigheter som krävs för att till fullo få nytta och glädje av hundens som medium, intervention eller ”kollega” i den terapi som psykoterapeuten ska genomföra, oavsett terapeutens metoder eller psykoterapeutiska skolbildning.

Elin Lundberg är leg psykoterapeut, socionom, familjeterapeut steg ett, grundutbildad i pedagogik, författare och föreläsare. Hon är utbildad i hund- och kattetologi 7,5 HP på SLU, Skol- och terapihundsutbildad ihop med flatcoated retrievern Izzy på Hundens Hus, utbildad i AAP hos Animal Assisted Psychotherapy programs in Colorado (online med handledning) och går i sommar hundbeteendevetaren hos Cilla Danielsson på Hundens hus. Hundinstruktör på utbildningen är Nicole Nordberg, som också arbetar med AAT med sin ridgeback Juni.

Mvh Elin