Nyheter & Info

Månadens medlem!

Månadens medlem – intervju av Linda Sundberg med Limpan

Hej!

Detta är besöks- och terapihunden Limpan! Limpan är en långhårig dvärgtax på snart fem år. Limpans matte heter Linda Sundberg. Hon är utbildad undersköterska, och efter att ha jobbat många år i hemtjänsten jobbar hon nu på ett demensboende. Limpan började sin resa hos Svenska pedagoghundinstitutet för att bli besöks- och terapihund. Limpan gick sin praktik på Bräcke Diakoni. Där vi fick komma till deras två avdelningar. En avdelning är för yngre personer med demenssjukdom och den andra avdelningen är hospice, det vill säga vård i livets slutskede. Det var spännande! Limpan tyckte allt var så roligt. Det som Limpan dock hade svårast för i början var att kunna behålla sitt lugn i en stressig situation – och det var extra svårt att kunna vara kvar i stadga. Det fick vi lägga extra mycket tid på. Vilket inte är lätt när man är jaktras och dessutom tonåring. Praktiken fortsatte; varje vecka var vi halva tiden på demensavdelningen och halva tiden på hospice. Och till slut blev Limpan certifierad! Ja, Bräcke var till och med så nöjd med Limpans insatser att de ville behålla honom – och han fick en timanställning på 4 timmar i veckan. Det roligaste Limpan vet med sitt arbete är att få leta efter föremål och sedan hämta dem. Det är också en uppskattad aktivitet hos de boende, då de får göra något roligt för Limpan och samtidigt själva känna sig sedda och behövda. Promenader med Limpan är också uppskattat! Limpan har alltid sele på sig på promenaderna och de boende får ett eget koppel att hålla i, och de känner sig på så vis lite extra stolta. Limpan uppskattar också att lugna vid oro och ångest. Många som är på hospice vill gärna ha Limpan bredvid sig i sängen för att kunna klappa honom, varpå de ofta slumrar till en liten stund. Här är viktigt att jag som förare tänker på min egen energi, vad sänder jag ut för signaler, hur påverkas Limpan av min energi. Min egen energi kan absolut påverka Limpan. Alla lukter blir extra tydligt för en hund på ett boende som också kan bli en störning. Ibland träder den där lilla guldkanten fram, då Limpan träffar en person som han matchar med till 100%. Han blir extra mjuk mot personen och träffar han personen på hospice i en säng rullar han ihop sig bredvid personen. Limpan har besökt en boende under en längre period. Målet har varit att kunna ta promenader, vilket var otroligt svårt i början. Ju mer besök personen fick av Limpan, desto lättare blev det att motivera till att komma ut. Idag tar personen promenader tillsammans med Limpan och mig i stort sett vid varje besök. Något som Limpan tycker är svårt, är när personer som Limpan inte känner så bra kommer emot honom och böjer sig ner för att klappa honom hastigt. Han är ju så liten. Då försöker jag istället få personen att börja gå mot en soffa eller stol, för att hälsa på Limpan där – vilket brukar fungera bra. Limpan har nu arbetat på Bräcke i snart tre år (2 dagar i veckan, 2 timmar per arbetspass) och han älskar sitt arbete! Ja, han går alltid till jobbet med en viftande svans. Men han har förstås sina egna rutiner, vilket bland annat är att alltid hälsa på personalen först. Och Limpan får alltid ett varmt bemötande tillbaka. Som ett extra tydligt tecken för alla personer på Bräcke har Limpan ett tjänstetäcke på sig. Det visar att han är där för att arbeta. Tjänstetecknet blir också en tydlig signal för Limpan. När han får täcket på sig så vet han att det är arbete på gång. Det som är viktigt att tänka på är säkerheten, ingenting dåligt ska kunna inträffa! Jag som förare måste alltid ligga steget före, det vill säga jag måste alltid kunna läsa av Limpan i alla situationer. Ja, det är otroligt viktigt att jag som förare alltid kan behålla mitt lugn! Stress smittar fort av sig. Men framför allt … det ska vara roligt att arbeta!

Ny ansluten utbildare!

Vi är så glada att kunna välkomna Vårdhundskolan som ny ansluten utbildare till Föreningen för Sociala Tjänstehundar. Nu har alla Vårdhundskolans elever möjlighet att kunna ansöka om medlemskap i föreningen med alla dess fördelar – för att läsa mer och bli medlem klickar här!

HÄR kan du läsa mer om Vårdhundskolan, vilka andra utbildare som är anslutna till föreningen och föreningens krav och riktlinjer för utbildning av sociala tjänstehundar.

Välkomna!

Extrainsatt årsmöte 5 maj

Den 5 maj kallar Föreningen för Sociala Tjänstehundar in till ett extrainsatt årsmöte kl. 20.00 online via Google meet.

Anmäl dig till årsmötet till ordforande@ffsth.se senast en vecka innan.

Ett extra årsmöte behövs för stadgeändring samt val av revisor och revisorssuppleant alternativt beslut om inköp av tjänsten.

Årsmöte 2021

På söndag, den 14 mars har föreningen sitt årsmöte. På grund av pandemin kommer mötet detta år att hållas digitalt. Mejla din anmälan till oss senast den 12/3.


Anmälan: Mejla din anmälan till ordforande@ffsth.se. Länk till det digitala mötet
kommer att skickas till dig när din anmälan kommit in.
Datum: 14 mars
Tid: 14.00
Plats: Digitalt videomöte på Google Meet – du behöver ett google konto för att kunna medverka.

Årsmöte 14/3!

Den 14 mars 2021 kl 14.00 har Föreningen för Sociala Tjänstehundar sitt årsmöte. I år kommer detta att ske digitalt. Mer information om anmälan, innehåll mm kommer!

Välkommen!

Årets sociala tjänstehund!

Cocos är utsedd till årets sociala tjänstehund av Svenska Kennelklubben. Hon arbetar tillsammans med sin matte, Cilla Cannerheim både inom skola och äldreomsorg. Cilla och Cocos har gått sin utbildning på Svenska Pedagoghundsinstitutet som är en av föreningens anslutna utbildare. Cilla Cannerheim är medlem hos oss i Föreningen för Sociala Tjänstehundar vilken vi såklart är extra glada och stolta över. Att hon dessutom väljer att ge sina prispengar till föreningen gör oss oerhört glada och tacksamma! Detta ökar föreningens möjligheter att sprida kunskap om branschen och fortbilda föreningens medlemmar.

Cocos – årets sociala tjänstehund

Så TACK Cilla och Cocos för att ni valde oss och grattis igen till det väl värda priset!

Nedan kan ni läsa mer om utmärkelsen!

https://skk.se/sv/nyheter/2020/12/cocos-ar-arets-sociala-tjanstehund/

Ny samarbetspartner – Trestad Hundfysik

Vi är så glada att kunna erbjuda rabatterad friskvård mm för ALLA våra medlemmar. Genom dessa onlinekurser kan våra medlemmar få nyttig kunskap till ett rabatterat pris.

Trestad Hundfysik erbjuder alla aktiva medlemmar 30% på onlinekurserna samt träning, simning/vattentrask och behandling på deras rehab.

Vid anmälan till onlinekurs/bokning av rehab uppge att du är medlem i föreningen samt skicka kopia på ditt medlemsbevis.

Trestad Hundfysik erbjuder onlinekurser som Hundmassage för hemmabruk, Balanskurs och Första hjälpen, HLR, skador och sjukdomar. Vi i styrelsen tycker att det är extra roligt att Trestad Hundfysik kan erbjuda kurser oavsett var i landet du som medlem finns. För er som bor nära Grästorp, mellan Lidköping och Trollhättan, är erbjudandet på deras rehab en extra bonus.

För närmare information och och bokning: trestadshundfysik@gmail.com

Nytt namn samma förening!

Som många av er redan vet så har föreningen bytt namn från Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen till Föreningen för Sociala Tjänstehundar. Vi är just nu mitt uppe i arbetet med att byta ut namnet på alla våra sidor, grupper etc vilket tar lite tid. Men redan nu kan ni se förändringar på bla hemsidan och inom en snar framtid kommer ni se det nya namnet OCH nya loggan överallt!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Nya loggan!

Nu är den äntligen här och vi är stolta över att kunna presentera vår nya fina logga.

Styrelsen gav Amanda Grapne i uppdrag att skapa en ny logga i samband med att vi byter namn till Föreningen för Sociala Tjänstehundar. Vår önskan var att loggan skulle symbolisera närhet, värme, ömsinthet, kraft, arbetsglädje, respekt, samtycke, samspel, tröst och stöd i livet. Och att den omfattade oss alla som arbetar med sociala tjänstehundar oavsett profession.

Vi har nu just den loggan!

Namnbytet kommer innebära förändringar som syns i våra sociala medier, hemsida, samt kontaktuppgifter framöver.

Manimalisrapporten 2020

Den ideella organisationen Manimalis  (Man and animal in society) arbetade under 30 år med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande.

Under åren har organisationen sammanställt fakta, statistik och forskning från hela världen om sällskapsdjurens inverkan på människan och på samhället i stort, i en Manimalis-rapport. I dessa finns även information om den växande kategorin djuryrken och nya djurslag i olika djurassisterade insatser, samt information om djurorganisationer och utbildningar.

År 2020 publicerades den sista Manimalisrapporten. Organisationen lades ner den 31 december 2019.

Organisationen lade ner sin verksamhet vid årsskiftet 2019-2020 efter att ha tappat flera sponsorer samt, trots ihärdigt arbete, inte ha funnit någon efterträdare till grundaren, veterinär Ulla Björnehammar, på ordförandeposten. Förhoppningen är att någon organisation kan ta över och driva ett flertal viktiga frågor vidare. Det gäller bland annat det viktiga arbetet att hålla politiker och beslutsfattare informerade om djurens viktiga roll i samhället, nationella standarder för djurassisterade insatser samt kvalitetssäkring för arbete tillsammans med djur. Det internationella samarbetet består till stor del av nätverkande mellan forskare och praktiker, även detta ett arbete som Manimalis har förhoppningar om ska fortsätta och utvecklas.