SVTH byter namn…

På årsmötet 2019 beslutades det att Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen ska byta namn till Föreningen för sociala tjänstehundar. Varför det kanske någon undrar? Jo dels så vill vi vara en förening där det tydligt framgår vilka föreningen är till för och det är självklart alla sorters Sociala tjänstehundar som jobbar tillsammans med sin förare och inte bara vård- och terapihundar. Och dels vill vi inte begränsa oss till endast Skandinavien. Vi hoppas och tror att detta namnbyte kommer att bli tydligt och bra. Namnbytet kommer att ske runt årsskiftet.

Vad gäller föreningens logga så kommer vi inom en snar framtid att berätta om en spännande tävling som du inte får missa!

Från denna till……….

…du bestämmer! 😉