Extrainsatt årsmöte 5 maj

Den 5 maj kallar Föreningen för Sociala Tjänstehundar in till ett extrainsatt årsmöte kl. 20.00 online via Google meet.

Anmäl dig till årsmötet till ordforande@ffsth.se senast en vecka innan.

Ett extra årsmöte behövs för stadgeändring samt val av revisor och revisorssuppleant alternativt beslut om inköp av tjänsten.

Årsmöte 2021

På söndag, den 14 mars har föreningen sitt årsmöte. På grund av pandemin kommer mötet detta år att hållas digitalt. Mejla din anmälan till oss senast den 12/3.


Anmälan: Mejla din anmälan till ordforande@ffsth.se. Länk till det digitala mötet
kommer att skickas till dig när din anmälan kommit in.
Datum: 14 mars
Tid: 14.00
Plats: Digitalt videomöte på Google Meet – du behöver ett google konto för att kunna medverka.