Anmälan om besöksverksamhet – digitalt!

Länsstyrelserna har lanserat en e-tjänst för anmälan
av besöksverksamhet. E-tjänsten hittar du på respektive
länsstyrelses hemsida under ”Smittskydd”. Den som har en
besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din
verksamhet till länsstyrelsen.

HÄR HITTAR DU E-TJÄNSTEN FÖR ANMÄLAN AV BESÖKSVERKSAMHET: https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-besoksverksamhet_anmalan-cfd&service_name=besoksverksamhet_anmalan&skip.login=yes

För att minska risken för spridning av smittor mellan djur och
människor finns särskilda hygienregler för dig som har en
besöksanläggning där människor har möjlighet till direkt kontakt
med djur. Bland annat ska den som besöker en djuranläggning kunna tvätta och desinficera sina händer i nära anslutning till djuren. Du ska också informera besökaren om hur risken för överföring av smittor mellan djur och människor kan minska. Hygienreglerna för besöksverksamheter gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, hästar eller någon annan typ av djurhållning. Detta gäller även dig som har Sociala Tjänstehundar.

Mer om hygienreglerna finns att läsa i föreskriften K112:

https://lagen.nu/sjvfs/2021:5